Torena nami - jaunceļams mājokļu objekts Torņkalnā

Sistēma nodrošina:

 • dzīvokļu tabulu veidošanos
 • kontroli pār dzīvokļa statusa maiņu
 • stāvu plānu vizulizācijas sasaiste ar dzīvokļu statusu
 • foto galeriju pievienošana un administrēšana
 • atrašanās vietas vietnē izsekojamību
 • reklāmas ievietošanu un admnistrēšanu, statistiku

Projekta saturs:

 • Dizains diviem attītības ettapiem
 • Četru māju x 6 stāvu plānu izveidošana
 • Satura pārvaldības sistēma
 • Ieviešana 2 nedēļu laikā
 • Reklāmu izstrāde
 • Konsultācijas
 • Lietotāja atbalsts
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!